Windykacja należności: co to jest i na czym polega? - Cashcollector
windykacja co to jest i na czym polega

Co to jest windykacja należności i na czym polega?

Windykacja zdecydowanie nie jest najbardziej ekscytujący temat, jeśli chodzi o prowadzenie własnego biznesu, ale jako przedsiębiorca na pewno wiesz już, że praca na własny rachunek może też wymagać skupienia się na niezapłaconych rachunkach w celu ich odzyskania.

Windykacja – co to jest?

Windykacja to zbiór technik i metod określonych prawnie, które jest prowadzona wobec dłużnika (osoby prawnej lub osoby fizycznej) i ma na celu odzyskanie pieniędzy lub innych rzeczy. Zaległość może dotyczyć zarówno spłaty rat kredytowych, zaciągniętej pożyczki, ale też braku należności za wykonaną usługę.

Na początek kilka ciekawostek dotyczących windykacji, żeby pokazać Ci co wpłynęło na jej obecny kształt. Historia windykacji sięga początków wymiany towarowej. Kiedyś ze względu na brak wykształconego systemu monetarnego dotyczyła jedynie odzyskiwania rzeczy. W starożytnym Rzymie posługiwano się terminem „rei vindicatio”, dosłownie rozumianym jako „wydobycie rzeczy”, znajdującej się w posiadaniu kogoś kto nie miał do niej prawa.

Zasady regulujące praktyki współżycia społecznego w wielu cywilizacjach starożytnych dawału wierzycielowi (czyli osobie prawnej lub fizycznej uprawnionej do żądania określonego świadczenia od dłużnika) prawo uczynienie dłużnika niewolnikiem do czasu kiedy ten swoją pracą wyrówna straty za które odpowiada. 

Co ciekawe groźba tej kary mogła dotyczyć również rodziny dłużnika, a w niektórych społeczeństwach zdarzało się, że długi nie wygasały wraz ze śmiercią dłużnika, ale były nimi obarczone kolejne pokolenia jego rodziny. 

Na szczęście dla dłużników dzisiejsze regulacje i praktyka prowadzenia windykacji jest o wiele mniej restrykcyjna, natomiast nadal może być skuteczna.

Powiązane artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jakie są rodzaje windykacji?

Zacznijmy od podstaw czyli podstawowego podziału działań windykacyjnych. Ten powszechnie przyjmowany uwzględnia trzy typy windykacji: polubowną, sądową i komorniczą. 

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna potocznie nazywana miękką, jak sama nazwa wskazuje polega na próbie wpłynięcia na dłużnika przy zastosowanie standardowych metod persfazji, takich jak np. wysyłanie wezwań do zapłaty, kontakt SMSowy i telefoniczny czy przygotowanie i dostarczenie dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty

Podsumowując, działania podjęte na etapie windykacji polubownej mają na celu poinformowanie dłużnika o powstałym zadłużeniu i nakłonienie go do jego spłaty.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa to tzw. windykacja twarda. Stosuje się ją po tym jak próby skłonienia dłużnika do zapłacenia zobowiązanie nie przyniosły efektu. 

Co istotne, następuje ona zawsze po windykacji miękkiej, której nie można pominąć. W toku postępowania sądowego, będzie należało wykazać, iż wykorzystuje się wszystkie możliwe sposoby odzyskania należności i jedyną możliwością pozostaje droga sądowa.

Windykacja komornicza

Windykacja komornicza stanowi ostatni etap całego procesu i następuje na skutek decyzji sądu. Postępowanie egzekucyjne zmierza do odzyskania przez komornika sądowego zadłużenia w imieniu wierzyciela. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym dysponującym specjalnymi uprawnieniami, które umożliwiają przejęcie majątku dłużnika poprzez np. zajęcie środków na jego rachunkach bankowych.

Windykacja terenowa, krajowa i zagraniczna

Inny podział działań windykacyjnych może uwzględniać aspekt lokalizacyjno-geograficznej, gdzie mamy windykację terenową, a także windykację krajową i zagraniczną. Ta pierwsza jak sama nazwa wskazuje polega na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakimi uprawnieniami w tym temacie dysponuje firma windykacyjna, to znajdziesz je w tym artykule “Jak firma windykacyjna ściąga długi i jakie ma uprawnienia?”

Jeśli chodzi o windykację zagraniczną, to dla kogoś kto nie zajmuje się nią na co dzień z pewnością będzie stanowiła dużą trudność. Najważniejsze wyzwania jakie pojawią się przy jej okazji, to chociażby bariery językowe czy brak jakiejkolwiek wiedzy co do lokalnych procedur i ram prawnych. 

Jako Cash Collector specjalizujemy się w tym obszarze windykacji, umożliwiając naszym klientom odzyskanie swoich płatności w 30 krajach Europy, dzięki rozbudowanej sieci prawników i księgowych.

Jak się pewnie domyślasz istnieje wiele konfiguracji rodzajów windykacji należności jakie ostatecznie można zastosować względem dłużnika. Wszystko będzie zależne od specyfiki sprawy, przyjętej strategii, a także dotychczas prowadzonych działaniach. Inaczej będzie wyglądać terenowa windykacja polubowna na terenie Polski, inaczej windykacja sądowa w Holandii. 

Jako Cash Collector przygotowaliśmy aplikację dzięki której możesz zarządzać wszystkimi płatnościami w swojej firmie i zlecać nam odzyskiwanie nieopłaconych faktur. A jeśli sytuacje zaległości stanowią jedynie wyjątkowe przypadki zawsze możesz też zlecić nam jednorazowo sprawę. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. +48 502 123 142.

Windykacja a etyka biznesowa: jak działać zgodnie z dobrymi obyczajami?

Niezależnie na jakim etapie jest proces odzyskiwania długu, a także to, czy prowadzisz go we własnym zakresie czy przy pomocy wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, na pewno zgodzisz się, że aspekt etyki biznesowej wciąż powinien pozostać istotnym standardem kontaktu z – nierzetelnym ale jednak – kontrahentem. Jak w wielu innych działaniach biznesowych warto być konkretnym, merytorycznym i skupionym na celu, i po prostu nie tracić energii na zbędne emocje. 

W Cash Collector wiemy, że prócz odzyskania należności, nierzadko w procesie windykacji istotne jest, aby nie wpłynąć negatywnie na relacje biznesowe. Być może jednorazowe i chwilowe problemy w spłacie zobowiązania wcale nie będą przekreślać perspektywy przyszłych współprac, dlatego dbałość o jakość kontaktu z dłużnikiem, to aspekt którego nie powinno się pomijać. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści etycznej windykacji, to zapraszamy do artykułu w którym dzielimy się swoim spojrzeniem na ten temat “Etyczna windykacja: zrównoważony sukces biznesowy i relacje z kontrahentami”.

Windykacja należności: samodzielnie czy z firmą windykacyjną?

Jeśli chodzi o windykację, to najważniejsze pytanie na jakie musisz sobie odpowiedzieć, to to, czy realizować ją we własnym zakresie czy powierzyć sprawę wyspecjalizowanej firmie. 

Logika podpowiada, że jeśli możemy coś zrealizować we własnym zakresie, to nie ma sensu za to płacić. Pytanie tylko, czy windykacja na własną rękę naprawdę jest darmowa? W Cash Collector – parafrazując znane angielskie powiedzenie – mawiamy, że “there is no such thing as a free windykacja”. 

Pamiętaj o tym, że kontakt z dłużnikiem wymaga czasu, który ciężko jest traktować jako produktywny. Przygotowywanie wezwań i wysyłanie ich, wykonywanie licznych telefonów czy zastanawianie się i sprawdzanie czy dana technika dotarcia do dłużnika mieści się w ścisłych ramach prawnych, które jeszcze można względem niego zastosować. Nie mówiąc o tym, że negocjacje z dłużnikiem zdecydowanie nie należą do tych najprzyjemniejszych, co może mieć jedynie negatywny wpływ chociażby na Twoją wydajność pracy. 

Zobacz również:

Oczywiście, jeśli sprawę da się rozwiązać wykonując maksymalnie dwa telefony do dłużnika, to nie ma sensu angażować zewnętrznej firmy. Powiedzmy sobie jednak szczerze, windykacja nie jest tematem z gatunku lifestyle, więc jeśli czytasz ten artykuł, to dlatego, że sprawy zaszły na tyle daleko że czujesz, iż trzeba wykonać kolejny krok, by w końcu doprowadzić je do końca.

Tu bardzo istotna jest kwestia czegoś co nazywamy windykacją “młodych długów”. Powszechnie wiadomo, że najskuteczniejsza i najbardziej korzystna (w ujęciu poniesionych kosztów do odzyskanych należności) jest windykacja  długów przeterminowanych nie dłużej niż o kilka miesięcy. 

W tym kontekście warto pomyśleć o bieżącym monitoringu należności w swojej firmie, by od razu dostrzegać sytuacje wymagające interwencji. Nasza aplikacja Cash Collector, to nie tylko skuteczne narzędzie odzyskiwanie długów, ale właściwie cyfrowy dział księgowości do zarządzania płynnością finansową Twojego biznesu. Z poziomu telefonu dokładnie widzisz kto, kiedy i ile powinien zapłacić, a w przypadku zaległości zaczynasz indywidualnie działać w tym zakresie lub sygnalizujesz nam, że mamy się zająć sprawą. 

Potrzebujesz pomocy z odzyskaniem długu?

Podsumowując, aby działać skutecznie najlepiej działać szybko i zgodnie z planem. 

Jeśli masz problem z nierzetelnym kontrahentem i niezapłaconymi fakturami, zleć nam windykację bez względu na wartość faktury. A na początek za darmo zainstaluj aplikację Cash Collector  i zobacz, jak wesprze ona obszar płatności Twojego biznesu.

Najlepiej załóż darmowe konto i sam się przekonaj jak to działa. Stwórz profil swojej firmy, wprowadź  tylko najbardziej niezbędne dane i  przystąp do działania. Aplikacja jest intuicyjna, a jedyne czym musisz dysponować, to dane dotyczące nierzetelnych kontrahentów. 

Korzystać z platformy Cash Collector możesz za pomocą: 

oraz aplikacji dostępnej w AppStore.