Jak firma windykacyjna ściąga długi i jakie ma uprawnienia? - Cashcollector Jak firma windykacyjna ściąga długi i jakie ma uprawnienia? - Cashcollector
jak firma windykacyjna sciaga dlugi

Jedna z ważniejszych zasad windykacji mówi, że zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z usług windykacyjnych, warto spróbować wpłynąć na nierzetelnego klienta we własnym zakresie. Zwłaszcza w takich przypadkach, kiedy kontrahenta można zaliczyć do kategorii roztargnionych przedsiębiorców, którzy nie panują nad dokumentacją w swojej firmie, w tym nad fakturami. 

Jednak w każdym innym przypadku prędzej niż później wskazanym będzie skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej w tym obszarze organizacji, dlatego warto wiedzieć jak działa, jakie ma uprawnienia i skąd biorą się przewagi firmy windykacyjnej nad prowadzoną we własnym zakresie windykacją.

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 r. (prowadzonych z udziałem 92 podmiotów windykacyjnych) wyłania się skala windykacyjnej problematyki. Wartość wierzytelności obsługiwanych przez te firmy wynosiła 147,1 mld zł, a średnia wartość pojedynczych spraw obsługiwanych przez nie to 4 174 zł (w roku poprzedzającym było to 4 141 zł). 

Najważniejszą statystyką opisującą tę kwestię, jest jednak wartości aktywów podmiotów windykacyjnych, która w 2022 roku wzrosła aż o 21,5%.

Czym jest firma windykacyjna i jakie ma uprawnienia?

Firma windykacyjna to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorstw, zajmujący się odzyskiwaniem zadłużenia na rzecz wierzyciela na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, lub działająca w ramach umowy cesji wierzytelności, gdzie już jako wierzyciel działa na własną rękę. 

Ponadto działalność firm windykacyjnych regulowana jest przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Można by zatem powiedzieć, że to zwykły przedsiębiorca, tylko działający w specyficznym obszarze. 

Z drugiej strony stereotypowe myślenie o firmach windykacyjnych nasuwa skojarzenia z działaniami prowadzonymi na granicy prawa, natomiast w rzeczywistości firmy windykacyjne podlegają szeregowi zasad, których muszą bezwzględnie przestrzegać. 

Naszym zdaniem jest to korzystne dla każdej ze stron współpracującej w ramach procesu odzyskiwania długu (wierzyciela, dłużnika i firmy windykacyjnej).

Przewaga firmy windykacyjnej nad windykacją prowadzoną we własnym zakresie

Najczęściej jeśli klient nie płaci zobowiązań, to faktycznie dlatego, że brak mu na to środków. Nie sprawisz, że jego sytuacja finansowa się poprawi – przez co spłacone zostanie zobowiązanie – ale to co możesz zrobić, to wypozycjonować się w jego percepcji, by stać się priorytetem w kontekście spłaty należności. 

Problemy dłużnika nie będą Twoimi problemami dopóki Twoja firma będzie traktowana jako ta, której należy płacić w pierwszej kolejności. W tym przypadku koniecznym będzie pokazanie zdeterminowania i w niektórych przypadkach i do pewnego stopnia, może tu wystarczyć Twoje indywidualne zaangażowanie (wykonywanie telefonów, wysyłanie SMSów i maili). 

Jednak bez wątpienia czymś co zasygnalizuje dłużnikowi powagę sytuacji, będzie skorzystanie z usług zewnętrznego specjalisty, który ma doświadczenie i autorytet w tym obszarze.

Oczywiście wywarcie wrażenia to tylko jedna z korzyści zaangażowania specjalistów od windykacji. Najważniejszą kwestią będzie rzecz jasna prowadzenie sprawy zgodnie z dobrymi tzn. skutecznymi praktykami. To dość banalna konstatacja, ale przyznasz, że najczęściej coś czym nie zajmujemy się codziennie nie jest naszą najmocniejszą kompetencją, prawda? 

A w obszarze odzyskiwania długów (jak już może zauważyłeś) trzeba być naprawdę stanowczym, wytrwałym i zdeterminowanym, by mieć rezultaty. Jeśli do tej pory miałeś styczność z dłużnikami i musiałeś negocjować warunki spłaty zobowiązania, to z pewnością niejednokrotnie kończąc trudną rozmowę- już po rozłączeniu się – miałeś myśl “mogłem inaczej to rozegrać”. Tu właśnie znajduje się prawdziwa przewaga firmy windykacyjnej nad najbardziej zdeterminowanym przedsiębiorcą. 

Mając w swoim portfolio setki zbliżonych spraw, od razu wiemy jakie kroki podejmować, by najkrótszą drogą dojść do celu. Niestety windykacja na własną rękę, będzie wymagała w trakcie jej prowadzenia wielu korekt obranych kierunków i to jest dodatkowy ukryty koszt jaki trzeba ponieść, o którym wiele osób zapomina.

Powiązane artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Etyczne aspekty windykacji

Na pewno zgodzisz się, że w doborze firmy windykacyjnej ważnym jest, aby powierzyć reprezentowanie sprawy partnerowi, który na wszystkich etapach kontaktu z dłużnikiem odłoży na bok emocje, skupi się na konkretach, przedstawi wyłącznie argumenty w oparciu o przepisy prawa i utrzyma wysoki standard etyczny.  

W Cash Collector wiemy, że oprócz głównego zadania jakim jest odzyskanie należności, nierzadko istotne jest także aby nie wpłynąć negatywnie na relacje biznesowe obu stron. Problemy w spłacie zobowiązania wcale nie muszą jednoznacznie przekreślać przyszłych współprac, dlatego dbałość o jakość kontaktu z dłużnikiem też jest dla nas istotna.

Ponadto z opinii naszych klientów wiemy, że dla przedsiębiorców i freelancerów nie do przecenienia jest fakt, że trudny obszar jakim jest rozmowa i prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, został scedowany na firmę windykacyjną. To istotne zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która ma tendencję do emocjonalnego reagowania na trudne sytuacje. 

A trudno nie reagować emocjonalnie, kiedy wiemy, że racja jest po naszej stronie i obiektywne argumenty nie docierają do drugiej strony. Pewnie nigdy nie myślałeś o tym w ten sposób, ale zaangażowanie firmy windykacyjnej nie kończy się na aspekcie finansowym, ale ma też szerszy wymiar w kontekście komfortu możliwości zajęcia się sprawami kluczowymi dla funkcjonowania i rozwoju biznesu.

Prawne ramy działania: co może firma windykacyjna?

Zacznijmy od tego jakimi możliwościami dysponuje firma windykacyjna. Firmy windykacyjne mogą:

– przesyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty,

– przesyłać wezwania do zawarcia ugody,  

– próbować nawiązać osobisty kontakt z dłużnikiem,

– prowadzić negocjacje, mające doprowadzić do spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty,

– umieszczać dane o dłużniku w Biurze Informacji Gospodarczej,

– przygotować i wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty (o którym więcej przeczytasz tutaj: Przedsądowe wezwanie do zapłaty: czym jest i jak je przygotować?).

– wystąpić w imieniu dłużnika z pozwem o zapłatę długu do sądu (jeśli firma windykacyjna jest pełnomocnikiem wierzyciela).

Jak widzisz arsenał możliwości jest w tym przypadku bardzo rozbudowany i należy z niego korzystać adekwatnie do sytuacji, a w jej ocenie bez wątpienia pomaga praktyczne doświadczenie. Jako Cash Collector prowadzimy postępowania windykacyjne nie tylko w Polsce, ale również w stosunku do dłużników mających siedziby swoich firm w 30 krajach Europy. 

Więc jeśli masz dłużnika i szukasz skutecznego rozwiązania – skontaktuj się z nami!

Prawne ramy działania: czego nie może firma windykacyjna? 

Z drugiej strony dłużnik pomimo doprowadzenia do sytuacji w której zawinił wciąż jest chroniony przez prawo, ograniczające pokusę windykatora do nieograniczonego doboru środków oddziaływania na niego. 

Tak naprawdę jest to korzystne także z punktu widzenia wierzyciela, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że sam postępuje on etycznie w biznesie i chciałby aby firma reprezentująca go odznaczała się podobnym podejściem.

Firma windykacyjna nie ma prawa:

– ujawniać informacji o zadłużeniu osobom trzecim,

– domagać się wyjawienia majątku,

– wprowadzać osobę zadłużoną w błąd,

– nachodzić dłużnika w domu, 

– wejść do mieszkania osoby zadłużonej bez jej zgody,

– zajmować jej mienie (ponieważ egzekucją komorniczą może zajmować się tylko komornik, działający jako funkcjonariusz publiczny),

– zastraszać, nękać czy naruszać mir domowy i dóbra osobiste dłużnika i jego bliskich.

Etapy windykacji prowadzonej za pośrednictwem firmy windykacyjnej

Windykację wierzytelności naszych klientów dzielimy na trzy główne etapy: analizę zgłoszonej sprawy, windykację miękką i postępowanie sądowe.

Omówimy je teraz po kolei.

1. Analiza sprawy zgłoszonej przez wierzyciela

Wyróżnikiem naszej oferty jest skuteczna windykacja także małych kwot. Na rynku nie brakuje firm deklarujących, iż mogą pomóc w każdej sprawie. Kalkulatory obliczające koszty windykacji, automatycznie dają wstępną akceptację sprawy, natomiast na późniejszym etapie weryfikacji (z udziałem człowieka), okazuje się, że firma windykacyjna wycofuje się. 

Rozumiejąc tę potrzebę rynku jako Cash Collector stworzyliśmy system optymalizujący proces windykacji, nadając mu formę intuicyjnej aplikacji do monitorowania i odzyskiwania należności, za którą kryje się wyspecjalizowana sieć księgowych i prawników działających w większości krajów Europy.

Najlepiej załóż darmowe konto i sam się przekonaj jak to działa. Stwórz profil swojej firmy, wprowadź  tylko najbardziej niezbędne dane i  przystąp do działania. Aplikacja jest intuicyjna, a jedyne czym musisz dysponować, to dane dotyczące nierzetelnych kontrahentów. 

Korzystać z platformy Cash Collector możesz za pomocą: 

2. Windykacja polubowna

Windykacja polubowna czyli przedsądowa, prowadzona za pośrednictwem naszego systemu jest skuteczna, a co najważniejsze ma rozsądną cenę i nie jest zarezerwowana jedynie dla dużych podmiotów gospodarczych. 

Windykacja polubowna, polega na egzekwowaniu należności drogą negocjacji. Celem jest osiągnięcie porozumienia bez konieczności angażowania sądu. 

To etap konieczny, którego nie można pominąć w drodze do dochodzenia swoich roszczeń, ponieważ w razie konfrontacji sądowej, trzeba będzie udowodnić, że w procesie ściągania należności, dołożyliśmy wszelkich starań aby skłonić dłużnika do spłaty zobowiązania. 

Na tym etapie sięgamy po te czynności, które mieszczą się w prawnych ramach działania opisanych już wcześniej w tym artykule. Oczywiście istnieje wiele możliwości wpływania na dłużnika, chociażby informowanie go o takich konsekwencjach jak np.:

– zgłoszenie go do Krajowego Rejestru Dłużników,
– obciążenie dodatkowym kosztem odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach,
– czy obciążenie dodatkową zryczałtowaną kwotą 40 € na pokrycie kosztów odzyskiwania należności w przypadku, gdy dług nie przekracza 5 000 zł.

Więcej na temat niuansów windykacji polubownej przeczytasz w artykule: Dlaczego windykacja małych kwot jest tak trudna?

3. Twarda windykacja

Windykacja twarda, czyli skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę egzekucji komorniczej. Jeżeli wcześniejsze próby dokonywane na etapie miękkiej windykacji nie przyniosą rezultatów, wierzyciel może zdecydować się na zainicjowanie postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego. 

Po uzyskaniu takiego tytułu rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne, które jest prowadzone przez komornika. Komornik ma za zadanie ściągnąć dług, zajmując np. wynagrodzenie, rachunki bankowe, nieruchomości lub inne aktywa dłużnika. 

Naszym nadrzędnym celem zawsze jest odzyskanie Twoich należności w drodze windykacji polubownej i uniknięcie tego ostatniego etapu. W Twoim imieniu dokonujemy wszelkich czynności, które sprawią, że zgłoszona nam zaległość stanie się priorytetem na liście zobowiązań dłużnika. 

Pamiętaj, że im dłużej zwlekasz z decyzją o przekazaniu sprawy specjalistom, tym większe staje się prawdopodobieństwo doprowadzenia do sytuacji, w której możliwa już będzie tylko droga sądowa, która najprawdopodobniej wydłuży czas potrzebny na odzyskanie należności. 

Dlatego skontaktuj się z nami i przedstaw nam sprawę, a na pewno znajdziemy rozwiązanie: +48 502 123 142