Windykacja małych kwot: dlaczego jest tak trudna? | Cash Collector
trudnosci w windykacji malych kwot

Czy to opłacalność procesu, czy skomplikowana droga prawna – problemy te często zniechęcają przed podjęciem kroków. W tym artykule zgłębimy, dlaczego odzyskiwanie niewielkich długów jest bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać, i jakie strategie mogą okazać się skuteczne w takich przypadkach.

Małe długi, wielkie problemy: dlaczego odzyskiwanie małych należności jest wyzwaniem?

42,42 miliarda złotych, tyle według danych z BIG InfoMonitor polscy przedsiębiorcy, są dłużni swoim kontrahentom. Te dane pokazują skalę zjawiska i systemową patologię w obszarze regulowania należności. 

Jako przedsiębiorcy, usługobiorcy czy freelancerzy rzadko zakładamy, że faktura zostanie opłacona na czas, prawda? Jednak wcale nie musi tak być. Chyba, że wdrożysz w swojej firmie system monitorowania faktur i zaczniesz być asertywnym w obszarze egzekwowania płatności. 
Jedynie czego potrzebujesz, to zastosować kilka praktycznych nawyków, by przelewy zaczęły wpływać regularnie, a nieuregulowane należności w końcu znalazły drogę do Twojego rachunku bankowego.

unnamed
źródło: www.big.pl

Jak odzyskać małe długi małym kosztem?

Korzystne z punktu widzenia wierzyciela jest to, iż nie istnieje minimalna kwota windykacji. Brak przeciwwskazań proceduralnych do tego, by dochodzić swoich praw, to duży plus, jednak trzeba jeszcze pamiętać o ocenie opłacalności podejmowanych czynności windykacyjnych. 

Powiedzmy sobie szczerze, trudność egzekucji małych należności (do 1500 zł) polega na potencjalnie niekorzystnej relacji poniesionych przy tej okazji kosztów, do uzyskanych korzyści. W trakcie procesu windykacyjnego może być koniecznym, aby ponieść dodatkowe koszty (administracyjne, prawnicze, komunikacyjne, usług windykacyjnych, egzekucji sądowej), nie wspominając o kosztach utraty czasu. 

Oczywiście nie wszystkie one muszą wystąpić jednocześnie, jednak korzystając z tradycyjnych metod windykacji, może się okazać, że odzyskana realnie kwota, będzie stanowiła jedynie niewielki procent wartości jaka się nam pierwotnie należała. Stąd też kontaktując się z tradycyjną kancelarią i pytając o odzyskiwanie małych kwot, najczęściej usłyszysz – jeśli nie bezpośrednią odmowę – to chłodny pesymizm odnośnie szans na odzyskanie małego długu.

W przypadku odzyskiwania długów od zagranicznych kontrahentów poprzeczka jest zawieszona jeszcze wyżej. Przyciągnęliśmy klienta konkurencyjnymi (polskimi) stawkami, a teraz mamy dochodzić swoich praw w krajach, gdzie koszty, są trzykrotnie wyższe. Nie mówiąc o innych barierach, jak język czy brak jakiejkolwiek wiedzy co do lokalnych procedur i ram prawnych. 

Dlatego jako Cash Collector stworzyliśmy system optymalizujący proces windykacji, nadając mu formę intuicyjnej aplikacji do monitorowania i odzyskiwania należności, także w krajach Unii Europejskiej.

Jeśli masz taką potrzebę od razu sprawdź jego możliwości, albo zobacz co zrobić, by spróbować we własnym zakresie przekonać dłużnika do opłacenia faktury!

Zabezpiecz się przed nierzetelnym kontrahentem

Każdemu działaniu naprawczemu powinno towarzyszyć wprowadzenie procedur o charakterze prewencyjnym. Już na etapie doboru partnerów biznesowych i zleceniodawców, warto dokonywać oceny ich wiarygodności. 

By zabezpieczyć płynność finansową swojej firmy, zacznij selekcjonować klientów unikając tych z wątpliwą reputacją finansową. Wiemy, że rzadko w biznesie można sobie pozwolić na takie selekcjonowanie, ale przeznaczanie czasu i zasobów na pracę, która później nie przynosi efektów finansowych na pewno nie poprowadzi Twojej firmy we właściwym kierunku.

Jest wiele sposobów zbadania kondycji finansowej firmy. Do jednej z łatwiejsz należy Krajowy Rejestr Sądowy, czyli powszechnie dostępna baza danych gromadząca informacje na temat spółek, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych zlokalizowanych na terenie Polski, a nawet stowarzyszeń i fundacji. Poza tym warto wykorzystać e-KRZ, czyli elektroniczną bazę Krajowego Rejestru Zadłużonych, pozwalająca znaleźć informacje o zadłużeniu i ewentualnych problemach finansowych.

W ramach oceny intencji drugiej strony, możesz podczas negocjowania warunków umowy zaproponować niestandardowe oprocentowanie odsetek naliczanych za opóźnienia w regulowaniu należności. Standardowo odsetki ustawowe za tego rodzaju opóźnienie wynoszą między kilka, a kilkanaście procent w skali roku.

Pamiętaj jednak, że maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w skali roku przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, zatem przyjęta wartość to maksymalnie 14%. Zobacz jak zareaguje druga strona na taką propozycję. Jeśli nie ma w zwyczaju zwlekać z płatnościami zapewne przystanie na tę propozycję. 

Dlaczego małe kwoty często pozostają nieuregulowane? Psychologia dłużnika

Windykacja długów to nie tylko proces prawny, ale także psychologiczny. Odzyskiwanie małych należności w dużej mierze sprowadza się do umiejętności prowadzenia negocjacji. 

Jeśli chcesz doskonalić te kompetencje, przydatne także w biznesie, pracy czy życiu prywatnym, polecamy książkę pt. “Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie” byłego negocjatora FBI Chrisa Vossa. Zdradza on w niej tajniki strategii negocjacyjnych i komunikacji, które bez wątpienia warto stosować rozmawiając z dłużnikiem. 

Zanim jednak sięgniesz do tej lektury, zapoznaj się z powszechną wiedzą na temat psychologii i motywacji dłużników, którą straciliśmy dla Ciebie w kilku punktach. Zawsze warto spróbować polubownie (czyli bez udziału sądu) dojść do porozumienia, nim zaczniesz realizować kolejne kroki twardej windykacji.

Pamiętaj, że opieszałość w uregulowaniu zobowiązań może wynikać z różnych powodów. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest trudna sytuacja finansowa, jednak niektórzy dłużnicy unikają płatności intencjonalnie z premedytacją wykorzystując wady systemu i luki prawne. Oczywiście usłyszysz od nich wymówki wskazujące, że wina nie leży po ich stronie. 

W katalogu najczęstszych wyjaśnień niesłabnącą popularnością cieszą się m.in. te zdania:

– Nie mam pieniędzy na życie

– Sam czekam na przelew

– Zapomniałem, tyle mam na głowie

– Nie miałem czasu się tym zająć

– Za chwilę zrobię przelew

– Księgowa jest na urlopie

– Teraz nie mogę rozmawiać

Kiedy dłużnik próbuje w Tobie wzbudzić litość, pamiętaj o byciu konsekwentnym. Tylko w ten sposób odzyskasz pieniądze. Nie zapominaj, że opóźnienia w płatnościach mogą postawić Cię w sytuacji, w której nie chciałbyś się znaleźć. Granica między byciem wierzycielem dochodzącym swoich praw a windykowanym dłużnikiem bywa naprawdę niewielka. Żeby się do niej zbytnio nie zbliżać warto monitorować bieżące płatności i być asertywnym w ich egzekwowaniu.

Innym wyzwaniem w temacie odzyskiwania małych należności jest kwestia priorytetów dłużnika. Przy niewystarczającym budżecie musi on niejako zarządzać ryzykiem i mając ograniczone ruchy manewrować swoją firmą tak, by nadal utrzymywała się na powierzchni. Co dla dłużnika jest priorytetem? Z pewnością te rachunki, które w przypadku nieopłacenia będą skutkować ograniczeniem możliwości prowadzenia biznesu, np. rachunki telefoniczne czy opłaty abonamentowe na programy potrzebne do pracy i funkcjonowania firmy. 

Następnym priorytetem mogą być dla dłużnika wynagrodzenia pracowników. Nawet jeden dzień zwłoki daje pracownikowi pretekst, aby zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy. Taka interwencja kończy się całościowym sprawdzeniem dokumentacji dotyczącej warunków pracy. Począwszy od instrukcji BHP, a kończąc na dokumentacji rezystancji gniazdek. 

Inne instytucje z którymi dłużnicy nie chcą mieć nic wspólnego w kontekście zaległości z opłatami, to oczywiście Urząd Skarbowy i ZUS. Jeśli nie ma Cię na tej liście potencjalnych priorytetów dłużnika, to nic straconego, natomiast z pewnością będzie trzeba bardziej zawalczyć o jego uwagę.

Od czego zacząć windykację małych należności? Pokaż dłużnikowi konsekwencje.

Jeśli kontakt telefoniczny lub pisemny za pośrednictwem standardowych komunikatorów (SMS, mail) nie przyniesie efektu, przypomnij o dodatkowych konsekwencjach i działaniach dyscyplinujących, które podejmiesz w razie braku reakcji. Masz prawo wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty następnego dnia po terminie płatności. Nie zwlekaj z tym zbyt długo, ponieważ im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej odzyskasz pieniądze.

Wyślij przedsądowe wezwanie do zapłaty, podsumowując wszystkie fakty o zadłużeniu i wyznaczając ostateczną datę oczekiwania na uregulowanie płatności. 

Poinformuj o dodatkowych działaniach, które zamierzasz zastosować, takich jak:

1. zgłoszenie go do Krajowego Rejestru Dłużników,

2. obciążenie dodatkowym kosztem odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach,

3. obciążenie dodatkową zryczałtowaną kwotą 40 € na pokrycie kosztów odzyskiwania należności w przypadku, gdy dług nie przekracza 5 000 zł, która przysługuje Ci z racji zaistniałej sytuacji, nawet jeśli jest to windykacja małego długu,

4. uruchomienie windykacji z wykorzystaniem wyspecjalizowanej firmy.

Do tej pory dłużnicy powszechnie ignorowali ten ostatni argument, zwłaszcza w przypadku małych kwot windykacji. Liczyli na to, że koszty angażowania firmy windykacyjnej zniechęcą wierzyciela do dalszych działań

Natomiast współcześnie wykorzystanie narzędzi AI pozwalających na szybką analizę sprawy, ocenę opłacalności czynności windykacyjnych, zarekomendowanie optymalnych kroków postępowania, a następnie podjęcie sprawy przez wyspecjalizowaną w tym obszarze sieć prawników i kancelarii, znacząco obniża koszty takiego procesu, czego przykładem jest Cash Collector

Jak najszybciej odzyskać małe długi? Skorzystaj z usług Cash Collector!

Na rynku nie brakuje firm deklarujących, iż mogą pomóc w każdej tego typu sprawie. Po skorzystaniu z kalkulatorów obliczających koszty windykacji, najczęściej otrzymasz wstępną akceptację. Jednak na późniejszym etapie weryfikacji (z udziałem czynnika ludzkiego), okazuje się, że firma windykacyjna rezygnuje z zajęcia się sprawą

Nic więc dziwnego, że wierzyciele tracą wiarę w możliwości wyegzekwowania małych należności. Dlatego, rozumiejąc potrzebę rynku, zbudowaliśmy system skupiony na odzyskiwaniu również małych kwot, który dodatkowo umożliwia windykację w krajach Unii Europejskiej

Windykacja polubowna czyli przedsądowa, prowadzona za pośrednictwem naszego systemu jest skuteczna także w przypadku małego długu, a co najważniejsze ma rozsądną cenę i nie jest zarezerwowana jedynie dla dużych podmiotów gospodarczych, w których średnia wartość faktur jest wyższa i co do zasady ich windykacja jest bardziej opłacalna. 

Aplikacja do windykacji Cash Collector ma różne warianty windykowania, które pozwalają, by korzystały z niej nawet niewielkie podmioty gospodarcze i freelancerzy. Teraz w łatwy sposób z poziomu telefonu możesz windykować długi. Zainstaluj ją za darmo i zobacz w jak prosty sposób nie tylko poprawić płynność finansową swojego biznesu, ale też mieć wirtualnego asystenta dzięki któremu łatwiej jest planować przepływy gotówki.

Jak zacząć działać z aplikacją Cash Collector i odzyskać małe długi?

Z Cash Collector możesz działać w ramach kilku modeli współpracy:

– przekazujesz nam większą ilość nieopłaconych faktur, gdy to nie pierwsza taka sytuacja,

– traktujesz aplikację jako narzędzie do celów prewencyjnych, aby móc szybko reagować na opóźnienia i nie dopuścić do przedawnień,

– lub w wariancie “hybrydowy”, realizujesz proces odzyskiwania należności i jednocześnie zaczynasz mieć nadzór nad tym co dzieje się z bieżącymi płatnościami.  

W Twoim imieniu dokonujemy wszelkich czynności, które sprawią, że zgłoszona nam zaległość stanie się priorytetem na liście zobowiązań, które ma do spłacenia dłużnik. Począwszy od kontaktu i wezwań, przez przedsądowe wezwanie do zapłaty, a kończąc na dochodzeniu Twoich praw przed sądem.

To proste! Zakładasz konto tworząc profil swojej firmy. Wprowadzasz tylko najbardziej niezbędne dane, a po zalogowaniu możesz przystąpić do działania. Aplikacja jest intuicyjna, a jedyne czym musisz dysponować, to dane dotyczące nierzetelnych kontrahentów. Windykacja jeszcze nigdy nie była tak łatwa, więc mamy nadzieję, że jesteście już gotowi, by zacząć odzyskiwać swoje należności!

Korzystać z funkcjonalności Cash Collector możesz za pomocą aplikacji webowejaplikacji dostępnej w Google Play oraz aplikacji dostępnej w AppStore.