Ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora - Cashcollector
Ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

Czego możemy się spodziewać?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się przyszłym zmianom w dziedzinie windykacji, które przyniesie ze sobą projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Zaplanowano, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, a firmy zajmujące się windykacją będą miały 12 miesięcy na przystosowanie się do nowych standardów i przepisów. Oto kluczowe informacje na ten temat.

Dlaczego zmiany są konieczne?

W październiku 2022 roku projekt ustawy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dlaczego ustawodawca zdecydował się na regulację tej branży? Głównym powodem jest brak jasnych zasad i przepisów dotyczących windykacji, co prowadziło do nadużyć i nieprawidłowości w działaniach firm windykacyjnych. Projekt ma na celu uregulowanie tej dziedziny, wprowadzając klarowne zasady i procedury.

Proces legislacyjny

Projekt ustawy przeszedł przez różne etapy procesu legislacyjnego. Został opublikowany w październiku 2022 roku, a w marcu 2023 roku pojawiły się stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania. W czerwcu 2023 roku projekt trafił do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Co przewiduje projekt ustawy?

Nowa ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności windykacyjnej oraz czynności windykacyjnych. To ma na celu ukrócenie nieprawidłowości, takich jak bezprawne korzystanie przez windykatorów z uprawnień, które prawnie przysługują jedynie komornikom sądowym. Zmiany obejmują m.in. zakaz wchodzenia do mieszkań, nachodzenia w miejscu pracy, żądania ujawnienia majątku czy wskazania numeru rachunku bankowego dłużników. Dotąd m.in. dłużnik nie miał prawa odmówić kontaktu z firmą windykacyjną. Nowa ustawa pozwala natomiast na zgłoszenie przez niego sprzeciwu – w formie pisemnej lub choćby słownej – co oznacza całkowite wstrzymanie prowadzenia sprawy w trybie polubownym. Ustawa wyklucza również działania windykacyjne wobec osób niepełnosprawnych, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych i starszych niż 75 lat.

Brak regulacji w zawodzie windykatora

Obecnie zawód windykatora nie jest w żaden sposób uregulowany. Brak kryteriów, kwalifikacji merytorycznych czy moralnych, które osoba taka musi spełnić, budzi wątpliwości ustawodawcy. Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji w tej kwestii, aby zapewnić rzetelność i etykę w działaniach windykacyjnych.

Kontrowersje wokół projektu

Projekt wzbudza wiele kontrowersji. Niektórzy obawiają się, że nowe przepisy mogą niekorzystnie wpłynąć na możliwość skutecznego dochodzenia należności od nieuczciwych dłużników. Jednak dla innych jest to krok w kierunku ochrony obywateli przed nadużyciami ze strony firm windykacyjnych.

Podsumowanie

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora przynosi ze sobą ważne zmiany, które wpłyną na funkcjonowanie branży windykacyjnej w Polsce. Regulacja ma na celu zapewnienie rzetelności działań firm windykacyjnych, ochronę obywateli przed ewentualnymi nadużyciami oraz umożliwienie efektywnego nadzoru nad tą dziedziną. Jednakże, kontrowersje wokół projektu pokazują, że istnieją różne opinie na ten temat. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i gwarantujemy gotowość do wprowadzenia ewentualnych zmian w ramach działalności firmy Cash Collector.